Par riječi o nama ...


EUROKONZALTING d.o.o. je konzultantska tvrtka specijalizirana za pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova EU za sve subjekte iz privatnog sektora, ali i za izradu investicijskih studija te poslovnih planova.